Erhu

Jiang He Shui (7.41)
 Image: Erhu - Click to Enlarge

Water in the rivers