Erhu

Liang Xiao (3.35)
 Image: Erhu - Click to Enlarge

Beautiful night